Održan 7. sastanak PMT-a

Glavna tema sastanka bila je priprema projektnog zadatka za pokretanje postupka javne nabave za pružanje usluga izrade zajedničkog virtualnog inkubatora – virtualne platforme prekograničnog partnerskog područja Lipik, Orašje, Garešnica.

Svrha zajedničkog virtualnog inkubatora je umrežavanje poduzetnika i obrtnika iz prekograničnog područja Lipik, Orašje i Garešnica. Raspravljalo se o sadržaju web stranice i njezinim karakteristikama. Sastankom je zaključeno da će virtualni inkubator sadržavati sljedeće:

 • Sadržavati će zajedničku bazu podataka o poduzetnicima (naziv tvrtke, kontakt, djelatnost, adresu, kratak opis sa slikama koje najbliže opisuju poslovanje tvrtke)
 • Baza podataka će se moći pretraživati po djelatnosti, imenu i lokaciji
 • Za domenu stranice i VPS je zadužena LRA-PCG
 • U sklopu stranice će biti napravljen forum za pitanja i razmjena iskustva u prekograničnom području
 • Na stranici će biti postavljeni priručnici, pravilnici i vodiči za ulaganje u Lipik, Orašje i Garešnica
 • Putem stranice će se održavati webinari
 • Na stranici će biti definirani uvjeti korištenja virtualnog inkubatora
 • Na stranici će biti obrazac za registraciju i prijavu u sustav virtualnog inkubatora
 • Svim registriranim korisnicima biti će pružene besplatne savjetodavne usluge
 • Omogućena komunikacija među tvrtkama
 • Baza projekata, proizvoda i usluga za potencijalnu suradnju
 • Baza kontakata s opisom tvrtki

U nastavku sastanka projektni partneri su iznesli informacije o stanju dosadašnjih provedenih aktivnosti vezano uz virtualnu šetnju poduzetničkih zona i promo filmova koji će se nalaziti na web stranici virtualnog inkubatora. Promo film Grada Garešnice je u izradi, Grad Lipik ovu aktivnost još uvijek provodi, dok je Općina Orašje završila izradu promo filma kojim će predstaviti svoje investicijske potencijale.

adminOdržan 7. sastanak PMT-a
pročitajte više...

Održan 6. sastanak PMT-a u Orašju

U Orašju je, u zgradi Općine, održan šesti sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG. Uz članove Tima, sastanku su nazočili općinski načelnik Stanko Vincetić i gradonačelnik Grada Garešnice Josip Bilandžija. Teme održanog sastanka bile su razmjena informacija o provedenim postupcima javnih nabavki, stanje provedenih aktivnosti temeljem sklopljenih ugovora vezanih za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji objekata poduzetničkih potpornih institucija, nabave bilborda poslovnih zona i digitalnih bilborda za promociju MSP-a, nabave namještaja, te virtualnih šetnji poduzetničkih zona i promotivnih filmova sva tri grada. Grad Garešnica je, nakon rekonstrukcije i opremanja objekta bivšeg prekršajnog suda, dobio novu poduzetničku potpornu instituciju – Poduzetnički inkubator Garešnica kojom će poduzetnicima biti na raspolaganju pet novouređenih ureda s kompletnom uredskom i informatičkom opremom, te dvorana za sastanke i čajna kuhinja. Svoja vrata garešničkim poduzetnicima-početnicima inkubator će otvoriti u lipnju. U Lipiku su završeni građevinski radovi na rekonstrukciji objekta Osnovne škole u Donjem Čagliću, a u idućem periodu uslijedit će i potpuno opremanje uredskom i informatičkom opremom, tako da će i Grad Lipik biti u mogućnosti ponuditi poduzetnicima početnicima moderno i kvalitetno opremljene poslovne prostore u sklopu svog poduzetničkog inkubatora. U Općini Orašje započeli su radovi na rekonstrukciji objekta Centra za poduzetništvo Općine Orašje koji podrazumijevaju postavljanje solarnih i fotonaponskih panela čime će biti ostvarene značajne financijske uštede u vidu smanjenja troškova električne energije, zagrijavanja i potrošnje tople vode za postojeće i buduće stanare poslovnog inkubatora Orašje.

Grad Lipik je u završnoj fazi pripreme materijala za Investicijske vodiče sva tri grada, kao i vodiča za izvoznike, te će do kraja lipnja biti tiskani i spremni za diseminaciju. U Općini Orašje i Gradu Garešnici na najfrekventnijim lokacijama postavljeni su bilbordi za promociju poduzetničkih zona i promociju malih i srednjih poduzetnika, dok su u gradu Lipiku ovi radovi u završnoj fazi. Općina Orašje završila je i sve aktivnosti vezane za pripremu virtualne šetnje i promo filma općine Orašje koji će u narednim danima biti postavljeni na web stranice Općine Orašje i Centra za poduzetništvo Općine Orašje, te će na taj način i šira javnost biti upoznata sa uvjetima i prednostima investiranja u Poduzetničku zonu Dusine, kao i proizvodima i uslugama koje nude lokalni poduzetnici. Završetak ovih aktivnosti u Garešnici i Lipiku očekuju se krajem lipnja. Vezano za virtualni inkubator, dogovoreno je da će članovi zajedničkog upravljačkog tima održati radni sastanak u Garešnici gdje će detaljno razraditi projektni zadatak za postupak javne nabavke za ugovaranje usluge izrade zajedničkog virtualnog inkubatora odnosne zajedničke prekogranične virtualne platforme.

U nastavku sastanka s općinskim načelnikom Stankom Vincetićem i gradonačelnikom Josipom Bilandžijom, raspravljalo se i o novim projektnim prijedlozima vezanim za predstojeći prekogranični poziv HR – BiH – CG, gdje će ova tri grada ponovno zajednički aplicirati kao projektni partneri.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Investin LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

adminOdržan 6. sastanak PMT-a u Orašju
pročitajte više...

5. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG

Dana 26.3.2018. održan je 5. sastanak Tima za implementaciju u gradskoj upravi Grada Lipika. Projektni partneri su iznesli informacije o provedenim postupcima nabave te o stanju provedenih aktivnosti temeljem sklopljenih ugovora vezano za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji objekata PPI, nabave billboarda poslovnih zona i digitalnih billboarda za promociju MSP-a, nabave namještaja te virtualnih šetnji poduzetničkih zona  i promo filmova sva tri grada. Uslijedila je rasprava o aktivnostima i ulogama, podjelama zaduženja i obavezama,  dinamici izvođenja aktivnosti, vremenu neophodnom za pojedine aktivnosti i sl.

admin5. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG
pročitajte više...

Sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbor Projekta “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – „Invest in LOG“

Dana 21.2.2018. održao se u Garešnici sastanak PAB-a kojeg su otvorili Josip Bilandžija, gradonačelnik Grada Garešnice i Stanko Vincetić, načelnik Općine Orašje koji su pozdravili sve prisutne i izrazili zadovoljstvo na uspostavljenoj prekograničnoj suradnji i zajedničkom sudjelovanju u ovome projektu.

Voditelj Projekta, Boris Jurić, na početku svoje prezentacije ukratko je upoznao članove PAB-a sa  EU programom prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.- 2020, u okviru kojeg je i odobreno financiranje zajedničkog projekta.

Uslijedilo je predstavljanja aktivnosti i rezultata projekta u dosadašnjem periodu implementacije tj. za prvih šest mjeseci Projekta.

Do sada su u potpunosti završene aktivnosti na uspostavljanju Zajedničkog upravljačkog tima projekta kojeg čine predstavnici svih partnerskih institucija uključenih u ovaj projekt i čiji je zadatak osigurati pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti, ostvarivanje očekivanih rezultata i ciljeva projekta tj. njegovu uspješnu provedbu i završetak.

adminSastanak Zajedničkog savjetodavnog odbor Projekta “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – „Invest in LOG“
pročitajte više...

4. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG

Dana 19.01.2018. u Orašju u Centru za poduzetništvo je održan 4. sastanak Zajedničkog upravljačkog tima.

Na sastanku je utvrđeno da su sva tri partnera pripremila prijedlog Edukativnog programa usavršavanja poslovnih znanja i vještina sukladno kojem će se provoditi edukacija djelatnika poduzetničkih potpornih institucija, a u konačnici i 40 malih i srednjih poduzetnika prekograničnog partnerskog područja. Program obuhvaća pet tematskih cjelina: marketing u malom i srednjem poduzetništvu, pristup međunarodnim tržištima, C&B analiza, međunarodni standardi u poslovanju, EU fondovi.

Također, raspravljano je i o uspostavljanju Zajedničke platforme za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području u smislu uključivanja javnih i drugih relevantnih institucija s ciljem izrade zajedničkog Akcijskog plana za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Lipik i Garešnica).

admin4. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG
pročitajte više...

Četvrti sastanak Zajedničkog upravljačkog tima

U Orašju, dana 19. 1.2018. održan je 4. projektni sastanak u okviru projekta Invest in Lipik, Orašje & Garešnica (Invest in LOG), koji se financira iz Programa INTERREG – IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro, s ciljem razvoja poduzetništva u prekograničnom području. Radionici su prisustvovali svi članovi zajedničkog projektnog tima.

adminČetvrti sastanak Zajedničkog upravljačkog tima
pročitajte više...

3. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG

Dana 10.11.2017. je održan sastanak Implementacijskog tima u Lipiku u prostorijama Male vijećnice Grada Lipika. Utvrđeno je da su svi Partneri na vrijeme poslali Izvještaje o napretku vezanom za 1. period te je dogovoreno da će se izvršiti interna evaluacija i vrednovanje provedenih aktivnosti za prvih 6 mjeseci provedbe projekta te će se dostaviti vodećem partneru.

Isto tako, prezentiran je cjelokupan Plan aktivnosti projekta sa posebnim fokusom na predstojeću provedbu aktivnosti planiranih u drugom periodu trajanja projekta (4. do 6. mjeseca trajanja projekta). Uslijedila je rasprava o aktivnostima i ulogama, podjelama zaduženja i obavezama,  dinamici izvođenja aktivnosti, vremenu neophodnom za pojedine aktivnosti i sl.

admin3. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG
pročitajte više...

Treći sastanak Zajedničkog upravljačkog tima

U Lipiku, dana 10.11.2017. održan je 3. projektni sastanak u okviru projekta Invest in Lipik, Orašje & Garešnica (Invest in LOG), koji se financira iz Programa INTERREG – IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro, s ciljem razvoja poduzetništva u prekograničnom području. Radionici su prisustvovali svi članovi zajedničkog projektnog tima.

adminTreći sastanak Zajedničkog upravljačkog tima
pročitajte više...

U Orašju održana uvodna konferencija projekta “Invest in LOG”

U Orašju je 19. listopada održana uvodna konferencija prekograničnog projekta „Invest in LOG“ (Invest in Lipik, Orašje & Garešnica), čiji je cilj povećanje zaposlenosti kroz stvaranje učinkovitog poduzetničkog sustava, ali i doprinos održivom gospodarskom razvoju. Projekt „Invest in LOG“ provodi se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 731.906,95 eura, od čega EU financira 85% vrijednosti projekta (622.120,89 eura), a partneri na projektu sufinanciraju isti u iznosu od 15% (109.786,06 eura).

Uvodnu konferenciju predstavljanja projekta „Invest in LOG“ zajednički su otvorili načelnik Općine Orašje Stanko Vincetić, gradonačelnik Lipika Vinko Kasana i Josip Bilandžija, gradonačelnik Garešnice, dok su projekt predstavili Vida Iličić, direktorica Poduzetničkog centra Garešnica, Miroslav Maroš iz Poduzetničkog centra Orašje te Dejan Iličić, direktor Lipičke razvojne i turističke agencije LIRA d.o.o.

Kroz ovaj projekt će se osigurati sredstva za rekonstrukciju i uređenje Poduzetničkog inkubatora u Donjem Čagliću (zgrada negdašnje osnovne škole) radi poboljšanja kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture te stvaranja što boljih uvjeta za male i srednje poduzetnike, edukacije i promocije poduzetništva. U Garešnici će se također izgraditi i opremiti poduzetnički inkubator, ali i poboljšati uvjeti rada Poduzetničkog centra kroz uređenje poslovnih prostora, dok će Općina Orašje uložiti u energetsku učinkovitost Poduzetničkog centra Orašje kako bi objekt postao energetski neovisan, a što bi poslužilo kao ogledni primjer za neke druge objekte na području Orašja.

adminU Orašju održana uvodna konferencija projekta “Invest in LOG”
pročitajte više...

Drugi sastanak Zajedničkog upravljačkog tima

Održan drugi sastanak zajedničkog upravljačkog tima za provedbu projekta Invest in LOG u prostorijama Centra za poduzetništvo Orašje.  Sastanak je održan 5. rujna 2017-te godine, te je tada uspostavljen Zajednički savjetodavni odbor projekta Invest in LOG, koji će biti najviše savjetodavno tijelo projekta. Osim toga, analizirani su promotivni materijali projekta, poput info letaka, loga projekta i roll-up bannera, koji bi do održavanja uvodne konferencije projekta trebali biti isporučeni. Uvodna konferencija projekta održat će se u Orašju do kraja ovog mjeseca pa je na sastanku bilo govora o započetim  aktivnostima za pripremu iste.

Projekt Invest in LOG provodi se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 731.906,95 eura, od čega EU financira 85% vrijednosti projekta (622.120,89 eura), a partneri na projektu sufinanciraju isti u iznosu od 15% (109.786,06 eura).

adminDrugi sastanak Zajedničkog upravljačkog tima
pročitajte više...