Treći sastanak zajedničkog savjetodavnog odbora projekta Invest in LOG: Priprema gospodarskih sajmova

U Lipiku je, u prostorijama gradske vijećnice Grada Lipika, održan treći sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG. Sastanak su otvorili Stanko Vincetić, načelnik Općine Orašje i Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika koji su pozdravili sve prisutne i izrazili zadovoljstvo na dosadašnjoj uspješnoj implementaciji projekta. Voditelj Projekta, Boris Jurić, tijekom svoje prezentacije predstavio je prisutnim članovima, implementirane aktivnosti i ostvarene rezultate projekta u dosadašnjem periodu implementacije, sa posebnim fokusom na posljednjih šest mjeseci provedbe Projekta. Tako su u navedenom periodu, prema planu projektnih aktivnosti, održana tri sastanka Zajedničkog upravljačkog tima kojeg čine predstavnici svih partnerskih institucija uključenih u projekt i čiji je zadatak osigurati pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti. Organiziran je i proveden ciklus edukativnih radionica namijenjen malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima sa područja općine Orašje, gradova Lipika i Garešnice. Više od 40 malih i srednjih poduzetnika i obrtnika sudjelovalo je na ovim radionicama, na kojima su imali priliku razviti i unaprijediti specifična poduzetnička znanja i vještine potrebne u njihovom svakodnevnom poslovanju. Također, Poduzetnički centar Garešnica završio je sve aktivnosti na uspostavljanju virtualnog inkubatora – web platforme razvijene s ciljem umrežavanja i podupiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području Općine Orašje, Grada Garešnica i Grada Lipika. Nakon stavljanja platforme u funkciju, partneri su objavili trajne javne pozive za korištenje usluga virtualnog inkubatora. Do kraja realizacije projekta, planirano je da minimalno 40 poslovnih subjekata koristi postojeće usluge virtualnog inkubatora: savjetodavne usluge s ciljem unapređenja poslovanja poduzetnika, umrežavanje s ostalim poduzetnicima i potpornim institucijama, uspostava zajedničke baze poduzetnika, promocija poduzetnika putem web platforme,održavanje webinara, informiranje korisnika o natječajima na EU/nacionalne fondove. Do sada virtualni inkubator ima registrirana 24 stanara, od čega je njih 7 s područja Grada Lipika. U nastavku prezentacije, uslijedila je diskusija o predstojećim međunarodnim gospodarskim sajmovima koji će se održati u Orašju i Garešnici. Prvi na redu je gospodarski sajam u Orašju koji će se održati u periodu od 03. – 05. svibnja, dok će sajam u Garešnici biti održan u rujnu. U narednim danima Općina Orašje će objaviti i javni poziv za sudjelovanje malih i srednjih poduzetnika i obrtnika sa područja općine na ovoj gospodarskoj manifestaciji. Također, planirano je i sudjelovanje određenog broja poduzetnika i obrtnika partnerskih gradova Lipika i Garešnice.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

adminTreći sastanak zajedničkog savjetodavnog odbora projekta Invest in LOG: Priprema gospodarskih sajmova
pročitajte više...

Održan 11. sastanak PMT-a

Dana 06. veljače 2019. u okviru implementacije projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“, održan je 11. sastanak članova Zajedničkog upravljačkog tima. Članovi Tima aktivno su raspravljali o aktivnostima projekta, podjelama zaduženja i obavezama, dinamici izvođenja aktivnosti, te vremenu neophodnom za pojedine aktivnosti. Glavna tema sastanka bila je organizacija međunarodnih gospodarskih sajmova u Orašju i Garešnici. Međunarodni sajam u Orašju održati će se u svibnju 2019. godine, a u Garešnici u rujnu 2019. godine.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

adminOdržan 11. sastanak PMT-a
pročitajte više...

Održan 10. sastanak PMT-a

Na sastanku održanom 06.12.2018. godine u općini Orašje, projektni partneri su  istaknuli da se sve projektne aktivnosti odvijaju prema planu projektnih aktivnosti, kao i da su sve financijske obveze uredno izvršene, te da se monitoring i interna evaluacija kontinuirano provode.

 

Što se tiče zajedničkog virtualnog inkubatora i umrežavanja poduzetnika i obrtnika iz prekograničnog područja Lipik, Orašje i Garešnica, partneri iz Garešnice su prezentirali  pripremljenu uslugu virtualnog inkubatora, te je dogovoreno da se trajni javni pozivi za zainteresirane  poduzetnike sa prekograničnog područja (Lipik, Orašje i Garešnica) objave nakon božićnih i novogodišnjih blagdana, na službenim web stranicama gradova/općine, kao i na stranicama poduzetničkih potpornih institucija u Orašju, Lipiku i Garešnici, te na službenoj stranici projekta www.investinlog.com. U skladu s javnom objavom poziva poduzetnici i obrtnici, njih min. 40 u početnoj fazi će se moći prijaviti, te tako postati stanovnici virtualnog inkubatora.

 

Nadalje, projektni partneri iz Orašja izvijestili su članove Tima da su djelatnici Centra za poduzetništvo Orašje proveli  edukativne radionice za mala i srednja poduzeća i obrtnike sa područja općine Orašje, te da ih je pohađala ukupno 15 sudionika. Grad Lipik je završio proceduru prijava, te će vrlo brzo uslijediti i održavanje radionica, dok je u gradu Garešnici javni poziv još uvijek u tijeku.

adminOdržan 10. sastanak PMT-a
pročitajte više...

Održan 2. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora projekta Invest in Lipik, Orašje & Grešnica- INVEST IN LOG

U Orašju je, u prostorijama Općine Orašje, održan drugi sastanak Projekta Zajedničkog savjetodavnog odbora „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG. Sastanak su otvorili Stanko Vincetić, načelnik Općine Orašje,

Josip Bilandžija, gradonačelnik Grada Garešnice i Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika koji su pozdravili sve prisutne i izrazili zadovoljstvo na uspostavljenoj prekograničnoj suradnji i zajedničkom sudjelovanju u ovome projektu.

Voditelj Projekta Boris Jurić, tijekom svoje prezentacije, predstavio je prisutnim članovima PAB-a i PMT-a, implementirane aktivnosti i ostvarene rezultata projekta u dosadašnjem periodu implementacije sa posebnim fokusom na posljednjih šest mjeseci provedbe Projekta odnosno u periodu od 01.04. do 01.10.2018. godine. U tom periodu održana su tri sastanka Zajedničkog upravljačkog tima projekta kojeg čine predstavnici svih partnerskih institucija uključenih u ovaj projekt i čiji je zadatak osigurati pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti, ostvarivanje očekivanih rezultata i ciljeva projekta tj. njegovu uspješnu provedbu i završetak.

Radni paket 3 ukupne vrijednosti od 207.000,00 EUR-a podrazumijeva rekonstrukciju i opremanje tri poduzetničke potporne institucije u partnerskim gradovima. U Garešnici je u završeno obnavljanje i opremanje poduzetničkog inkubatora i poduzetničkog centra, te je preostala još objava javnog poziva za male i srednje poduzetnike i obrtnike kojima će poslovni prostori poduzetničkog inkubatora biti dodijeljeni na korištenje pod povoljnim uvjetima. U Lipiku su završeni radovi na rekonstrukciji i opremanju njihovog inkubatora u Donjem Čagliću, a slijedi i njegovo opremanje. U Orašju su na zgradu Centra za poduzetništvo Općine Orašje postavljeni i stavljeni u funkciju solarni paneli i novi ekonomičniji i energetski efikasniji klimatski uređaji, što znači da su u potpunosti okončani svi planirani radovi.

U ovom izvještajnom razdoblju pripremljen je Program obuke za unaprjeđenje poslovnih znanja i vještina djelatnika poduzetničkih potpornih institucija. Po navedenom programu održan je i ciklus edukativnih radionica u sva tri grada. Program je pohađalo i uspješno završilo 12 uposlenika poduzetničkih potpornih institucija sva tri grada, kojima su na njegovom završetku dodijeljeni i odgovarajući certifikati. Naredni korak je organiziranje edukativnih radionica za male i srednje poduzetnike i obrtnike u partnerskom području. Općina Orašje i Grad Lipik već su pokrenuli proceduru javnog poziva za odabir polaznika Programa, dok će u Garešnici ova aktivnost biti pokrenuta u idućem izvještajnom periodu.

Također, u ovom periodu organizirana i studijska posjeta Dubrovniku, gdje su članovi PMT-a posjetili Centar za poduzetništvo u Dubrovniku i Virtualni inkubator, te stečena znanja i iskustva primijenili kod pripreme zajedničkog virtualnog inkubatora prekograničnog područja. Ugovor o izradi virtualnog inkubatora je potpisan, a trebao bi biti realiziran do kraja listopada,

Sva tri grada pripremila su i investicijske vodiče, te smjernice za izvoznike, a njihovo tiskanje biti će završeno do kraja rujna. Što se tiče ostalog inovativnog marketinško – promotivnog materijala: virtualne šetnje kroz njihove poduzetničke zone i promo filmova, Općina Orašje završila je ove aktivnosti, tj. virtualna šetnja stavljena je u funkciju, a promo film spreman za prikazivanje. U Garešnici i Lipiku ove aktivnosti su još uvijek u tijeku. Nadalje, na frekventnim lokacijama u sva tri grada postavljeni su digitalni i statični bilbordi za besplatnu promociju poduzetničkih zona, te malih i srednjih poduzeća i obrta.

Vezano za radni paket 4. u prethodnom izvještajnom periodu uspostavljena je Zajednička platforma za internacionalizaciju MSP-a prekograničnog partnerskog područja (Orašje, Lipik, Garešnica) kroz potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i suradnji. U ovom periodu održana su tri okrugla stola sa predstavnicima javnih tijela i poduzetnika izvoznika, te je pripremljen i javno objavljen Akcijski plan za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva.

U nastavku prezentacije, sažeto su predstavljene aktivnosti koje slijede u idućim periodima implementacije Projekta, organiziranje gospodarskih sajmova u Garešnici i Orašju, održavanje događanja: Tjedni otvorenih vrata“ u sva tri grada itd.

Polazeći od dosadašnje uspješne suradnje, sva tri gradonačelnika/načelnika potvrdili su svoju spremnost da nastave suradnju i na predstojećem 2. Pozivu prekogranične suradnje HR- BiH- CG i to u oblasti turizma i socijalne zaštite.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

adminOdržan 2. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora projekta Invest in Lipik, Orašje & Grešnica- INVEST IN LOG
pročitajte više...

Deveti sastanak zajedničkog upravljačkog tima za implementaciju projekta „Invest in LOG

U Lipiku je, u prostorijama Male vijećnice Grada Lipika, održan deveti sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG. Članovi Tima aktivno su raspravljali o aktivnostima projekta, podjelama zaduženja i obavezama, dinamici izvođenja aktivnosti, te vremenu neophodnom za pojedine aktivnosti.  Glavna tema sastanka bila je organizacija edukativnih radionica za mala i srednja poduzeća i obrtnike sa prekograničnog područja. Naime, zaposlenici potpornih institucija će stečena znanja sa edukacija tj. provedenog edukativnog programa usavršavanja poslovnih znanja i vještina  na kojem se obuhvatilo pet različitih modula (pristup međunarodnim tržištima, marketing u malom i srednjem poduzetništvu, međunarodni standardi, cost-benefit analiza i europski programi i fondovi) prenijeti poduzetnicima/poduzetnicama i obrtnicima/obrtnicama sa prekograničnog područja. Prijavio se velik broj poduzetnika i obrtnika sa prekograničnog područja te će sve edukacije biti odrađene do kraja periodnog razdoblja tj. do 31.03.2019.

Projektni partneri iz Garešnice informirali su prisutne u vezi završetka uspostavljanja zajedničkog virtualnog inkubatora prekograničnog područja i umrežavanja poduzetnika i obrtnika sa područja  Lipika, Orašja i Garešnice. Kroz idućih nekoliko dana započeti će se sa pripremanjem i objavom javnih poziva za članstvo poduzetnika i obrtnika u virtualnom inkubatoru. Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama dvaju Gradova te Općine i službenoj stranici projekta www.investinlog.com.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

adminDeveti sastanak zajedničkog upravljačkog tima za implementaciju projekta „Invest in LOG
pročitajte više...

Osmi sastanak zajedničkog upravljačkog tima za implementaciju projekta „Invest in LOG“

U Orašju je, u prostorijama Centra za poduzetništvo Općine Orašje, održan osmi sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG.

Članovi Tima aktivno su raspravljali o aktivnostima projekta, podjelama zaduženja i obavezama, dinamici izvođenja aktivnosti, te vremenu neophodnom za pojedine aktivnosti. Inicijalno je dogovoreno održavanje drugog sastanka PAB-a odnosno Zajedničkog Savjetodavnog odbora projekta tijekom rujna ove godine, a na kojem će biti prezentirane dosadašnje završene aktivnosti i ostvareni rezultati projekta. U pripremi su i javni pozivi za edukaciju malih i srednjih poduzetnika i obrtnika nakon kojih će za minimalno 40 prijavljenih kandidata u Orašju, Lipiku i Garešnici biti održani ciklusi edukativnih radionica tijekom listopada i studenog. Teme edukacija bit će: pristup međunarodnim tržištima, marketing u malom i srednjem poduzetništvu, međunarodni standardi, cost-benefit analiza i europski programi i fondovi. Projektni partneri iz Garešnice informirali su prisutne kako je javna nabava za izvođača izrade zajedničkog prekograničnog virtualnog inkubatora pri kraju, te će se kroz nekoliko dana izvršiti otvaranje ponuda i odabir ponuđača s kojim bi do kraja ovog izvještajnog perioda trebao biti potpisan ugovor.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

adminOsmi sastanak zajedničkog upravljačkog tima za implementaciju projekta „Invest in LOG“
pročitajte više...

Održan 7. sastanak PMT-a

Glavna tema sastanka bila je priprema projektnog zadatka za pokretanje postupka javne nabave za pružanje usluga izrade zajedničkog virtualnog inkubatora – virtualne platforme prekograničnog partnerskog područja Lipik, Orašje, Garešnica.

Svrha zajedničkog virtualnog inkubatora je umrežavanje poduzetnika i obrtnika iz prekograničnog područja Lipik, Orašje i Garešnica. Raspravljalo se o sadržaju web stranice i njezinim karakteristikama. Sastankom je zaključeno da će virtualni inkubator sadržavati sljedeće:

 • Sadržavati će zajedničku bazu podataka o poduzetnicima (naziv tvrtke, kontakt, djelatnost, adresu, kratak opis sa slikama koje najbliže opisuju poslovanje tvrtke)
 • Baza podataka će se moći pretraživati po djelatnosti, imenu i lokaciji
 • Za domenu stranice i VPS je zadužena LRA-PCG
 • U sklopu stranice će biti napravljen forum za pitanja i razmjena iskustva u prekograničnom području
 • Na stranici će biti postavljeni priručnici, pravilnici i vodiči za ulaganje u Lipik, Orašje i Garešnica
 • Putem stranice će se održavati webinari
 • Na stranici će biti definirani uvjeti korištenja virtualnog inkubatora
 • Na stranici će biti obrazac za registraciju i prijavu u sustav virtualnog inkubatora
 • Svim registriranim korisnicima biti će pružene besplatne savjetodavne usluge
 • Omogućena komunikacija među tvrtkama
 • Baza projekata, proizvoda i usluga za potencijalnu suradnju
 • Baza kontakata s opisom tvrtki

U nastavku sastanka projektni partneri su iznesli informacije o stanju dosadašnjih provedenih aktivnosti vezano uz virtualnu šetnju poduzetničkih zona i promo filmova koji će se nalaziti na web stranici virtualnog inkubatora. Promo film Grada Garešnice je u izradi, Grad Lipik ovu aktivnost još uvijek provodi, dok je Općina Orašje završila izradu promo filma kojim će predstaviti svoje investicijske potencijale.

adminOdržan 7. sastanak PMT-a
pročitajte više...

Održan 6. sastanak PMT-a u Orašju

U Orašju je, u zgradi Općine, održan šesti sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG. Uz članove Tima, sastanku su nazočili općinski načelnik Stanko Vincetić i gradonačelnik Grada Garešnice Josip Bilandžija. Teme održanog sastanka bile su razmjena informacija o provedenim postupcima javnih nabavki, stanje provedenih aktivnosti temeljem sklopljenih ugovora vezanih za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji objekata poduzetničkih potpornih institucija, nabave bilborda poslovnih zona i digitalnih bilborda za promociju MSP-a, nabave namještaja, te virtualnih šetnji poduzetničkih zona i promotivnih filmova sva tri grada. Grad Garešnica je, nakon rekonstrukcije i opremanja objekta bivšeg prekršajnog suda, dobio novu poduzetničku potpornu instituciju – Poduzetnički inkubator Garešnica kojom će poduzetnicima biti na raspolaganju pet novouređenih ureda s kompletnom uredskom i informatičkom opremom, te dvorana za sastanke i čajna kuhinja. Svoja vrata garešničkim poduzetnicima-početnicima inkubator će otvoriti u lipnju. U Lipiku su završeni građevinski radovi na rekonstrukciji objekta Osnovne škole u Donjem Čagliću, a u idućem periodu uslijedit će i potpuno opremanje uredskom i informatičkom opremom, tako da će i Grad Lipik biti u mogućnosti ponuditi poduzetnicima početnicima moderno i kvalitetno opremljene poslovne prostore u sklopu svog poduzetničkog inkubatora. U Općini Orašje započeli su radovi na rekonstrukciji objekta Centra za poduzetništvo Općine Orašje koji podrazumijevaju postavljanje solarnih i fotonaponskih panela čime će biti ostvarene značajne financijske uštede u vidu smanjenja troškova električne energije, zagrijavanja i potrošnje tople vode za postojeće i buduće stanare poslovnog inkubatora Orašje.

Grad Lipik je u završnoj fazi pripreme materijala za Investicijske vodiče sva tri grada, kao i vodiča za izvoznike, te će do kraja lipnja biti tiskani i spremni za diseminaciju. U Općini Orašje i Gradu Garešnici na najfrekventnijim lokacijama postavljeni su bilbordi za promociju poduzetničkih zona i promociju malih i srednjih poduzetnika, dok su u gradu Lipiku ovi radovi u završnoj fazi. Općina Orašje završila je i sve aktivnosti vezane za pripremu virtualne šetnje i promo filma općine Orašje koji će u narednim danima biti postavljeni na web stranice Općine Orašje i Centra za poduzetništvo Općine Orašje, te će na taj način i šira javnost biti upoznata sa uvjetima i prednostima investiranja u Poduzetničku zonu Dusine, kao i proizvodima i uslugama koje nude lokalni poduzetnici. Završetak ovih aktivnosti u Garešnici i Lipiku očekuju se krajem lipnja. Vezano za virtualni inkubator, dogovoreno je da će članovi zajedničkog upravljačkog tima održati radni sastanak u Garešnici gdje će detaljno razraditi projektni zadatak za postupak javne nabavke za ugovaranje usluge izrade zajedničkog virtualnog inkubatora odnosne zajedničke prekogranične virtualne platforme.

U nastavku sastanka s općinskim načelnikom Stankom Vincetićem i gradonačelnikom Josipom Bilandžijom, raspravljalo se i o novim projektnim prijedlozima vezanim za predstojeći prekogranični poziv HR – BiH – CG, gdje će ova tri grada ponovno zajednički aplicirati kao projektni partneri.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Investin LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

adminOdržan 6. sastanak PMT-a u Orašju
pročitajte više...

5. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG

Dana 26.3.2018. održan je 5. sastanak Tima za implementaciju u gradskoj upravi Grada Lipika. Projektni partneri su iznesli informacije o provedenim postupcima nabave te o stanju provedenih aktivnosti temeljem sklopljenih ugovora vezano za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji objekata PPI, nabave billboarda poslovnih zona i digitalnih billboarda za promociju MSP-a, nabave namještaja te virtualnih šetnji poduzetničkih zona  i promo filmova sva tri grada. Uslijedila je rasprava o aktivnostima i ulogama, podjelama zaduženja i obavezama,  dinamici izvođenja aktivnosti, vremenu neophodnom za pojedine aktivnosti i sl.

admin5. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG
pročitajte više...

Sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbor Projekta “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – „Invest in LOG“

Dana 21.2.2018. održao se u Garešnici sastanak PAB-a kojeg su otvorili Josip Bilandžija, gradonačelnik Grada Garešnice i Stanko Vincetić, načelnik Općine Orašje koji su pozdravili sve prisutne i izrazili zadovoljstvo na uspostavljenoj prekograničnoj suradnji i zajedničkom sudjelovanju u ovome projektu.

Voditelj Projekta, Boris Jurić, na početku svoje prezentacije ukratko je upoznao članove PAB-a sa  EU programom prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.- 2020, u okviru kojeg je i odobreno financiranje zajedničkog projekta.

Uslijedilo je predstavljanja aktivnosti i rezultata projekta u dosadašnjem periodu implementacije tj. za prvih šest mjeseci Projekta.

Do sada su u potpunosti završene aktivnosti na uspostavljanju Zajedničkog upravljačkog tima projekta kojeg čine predstavnici svih partnerskih institucija uključenih u ovaj projekt i čiji je zadatak osigurati pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti, ostvarivanje očekivanih rezultata i ciljeva projekta tj. njegovu uspješnu provedbu i završetak.

adminSastanak Zajedničkog savjetodavnog odbor Projekta “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – „Invest in LOG“
pročitajte više...