Održan 2. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora projekta Invest in Lipik, Orašje & Grešnica- INVEST IN LOG

U Orašju je, u prostorijama Općine Orašje, održan drugi sastanak Projekta Zajedničkog savjetodavnog odbora „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG. Sastanak su otvorili Stanko Vincetić, načelnik Općine Orašje,

Josip Bilandžija, gradonačelnik Grada Garešnice i Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika koji su pozdravili sve prisutne i izrazili zadovoljstvo na uspostavljenoj prekograničnoj suradnji i zajedničkom sudjelovanju u ovome projektu.

Voditelj Projekta Boris Jurić, tijekom svoje prezentacije, predstavio je prisutnim članovima PAB-a i PMT-a, implementirane aktivnosti i ostvarene rezultata projekta u dosadašnjem periodu implementacije sa posebnim fokusom na posljednjih šest mjeseci provedbe Projekta odnosno u periodu od 01.04. do 01.10.2018. godine. U tom periodu održana su tri sastanka Zajedničkog upravljačkog tima projekta kojeg čine predstavnici svih partnerskih institucija uključenih u ovaj projekt i čiji je zadatak osigurati pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti, ostvarivanje očekivanih rezultata i ciljeva projekta tj. njegovu uspješnu provedbu i završetak.

Radni paket 3 ukupne vrijednosti od 207.000,00 EUR-a podrazumijeva rekonstrukciju i opremanje tri poduzetničke potporne institucije u partnerskim gradovima. U Garešnici je u završeno obnavljanje i opremanje poduzetničkog inkubatora i poduzetničkog centra, te je preostala još objava javnog poziva za male i srednje poduzetnike i obrtnike kojima će poslovni prostori poduzetničkog inkubatora biti dodijeljeni na korištenje pod povoljnim uvjetima. U Lipiku su završeni radovi na rekonstrukciji i opremanju njihovog inkubatora u Donjem Čagliću, a slijedi i njegovo opremanje. U Orašju su na zgradu Centra za poduzetništvo Općine Orašje postavljeni i stavljeni u funkciju solarni paneli i novi ekonomičniji i energetski efikasniji klimatski uređaji, što znači da su u potpunosti okončani svi planirani radovi.

U ovom izvještajnom razdoblju pripremljen je Program obuke za unaprjeđenje poslovnih znanja i vještina djelatnika poduzetničkih potpornih institucija. Po navedenom programu održan je i ciklus edukativnih radionica u sva tri grada. Program je pohađalo i uspješno završilo 12 uposlenika poduzetničkih potpornih institucija sva tri grada, kojima su na njegovom završetku dodijeljeni i odgovarajući certifikati. Naredni korak je organiziranje edukativnih radionica za male i srednje poduzetnike i obrtnike u partnerskom području. Općina Orašje i Grad Lipik već su pokrenuli proceduru javnog poziva za odabir polaznika Programa, dok će u Garešnici ova aktivnost biti pokrenuta u idućem izvještajnom periodu.

Također, u ovom periodu organizirana i studijska posjeta Dubrovniku, gdje su članovi PMT-a posjetili Centar za poduzetništvo u Dubrovniku i Virtualni inkubator, te stečena znanja i iskustva primijenili kod pripreme zajedničkog virtualnog inkubatora prekograničnog područja. Ugovor o izradi virtualnog inkubatora je potpisan, a trebao bi biti realiziran do kraja listopada,

Sva tri grada pripremila su i investicijske vodiče, te smjernice za izvoznike, a njihovo tiskanje biti će završeno do kraja rujna. Što se tiče ostalog inovativnog marketinško – promotivnog materijala: virtualne šetnje kroz njihove poduzetničke zone i promo filmova, Općina Orašje završila je ove aktivnosti, tj. virtualna šetnja stavljena je u funkciju, a promo film spreman za prikazivanje. U Garešnici i Lipiku ove aktivnosti su još uvijek u tijeku. Nadalje, na frekventnim lokacijama u sva tri grada postavljeni su digitalni i statični bilbordi za besplatnu promociju poduzetničkih zona, te malih i srednjih poduzeća i obrta.

Vezano za radni paket 4. u prethodnom izvještajnom periodu uspostavljena je Zajednička platforma za internacionalizaciju MSP-a prekograničnog partnerskog područja (Orašje, Lipik, Garešnica) kroz potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i suradnji. U ovom periodu održana su tri okrugla stola sa predstavnicima javnih tijela i poduzetnika izvoznika, te je pripremljen i javno objavljen Akcijski plan za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva.

U nastavku prezentacije, sažeto su predstavljene aktivnosti koje slijede u idućim periodima implementacije Projekta, organiziranje gospodarskih sajmova u Garešnici i Orašju, održavanje događanja: Tjedni otvorenih vrata“ u sva tri grada itd.

Polazeći od dosadašnje uspješne suradnje, sva tri gradonačelnika/načelnika potvrdili su svoju spremnost da nastave suradnju i na predstojećem 2. Pozivu prekogranične suradnje HR- BiH- CG i to u oblasti turizma i socijalne zaštite.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

adminOdržan 2. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora projekta Invest in Lipik, Orašje & Grešnica- INVEST IN LOG
pročitajte više...

Deveti sastanak zajedničkog upravljačkog tima za implementaciju projekta „Invest in LOG

U Lipiku je, u prostorijama Male vijećnice Grada Lipika, održan deveti sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG. Članovi Tima aktivno su raspravljali o aktivnostima projekta, podjelama zaduženja i obavezama, dinamici izvođenja aktivnosti, te vremenu neophodnom za pojedine aktivnosti.  Glavna tema sastanka bila je organizacija edukativnih radionica za mala i srednja poduzeća i obrtnike sa prekograničnog područja. Naime, zaposlenici potpornih institucija će stečena znanja sa edukacija tj. provedenog edukativnog programa usavršavanja poslovnih znanja i vještina  na kojem se obuhvatilo pet različitih modula (pristup međunarodnim tržištima, marketing u malom i srednjem poduzetništvu, međunarodni standardi, cost-benefit analiza i europski programi i fondovi) prenijeti poduzetnicima/poduzetnicama i obrtnicima/obrtnicama sa prekograničnog područja. Prijavio se velik broj poduzetnika i obrtnika sa prekograničnog područja te će sve edukacije biti odrađene do kraja periodnog razdoblja tj. do 31.03.2019.

Projektni partneri iz Garešnice informirali su prisutne u vezi završetka uspostavljanja zajedničkog virtualnog inkubatora prekograničnog područja i umrežavanja poduzetnika i obrtnika sa područja  Lipika, Orašja i Garešnice. Kroz idućih nekoliko dana započeti će se sa pripremanjem i objavom javnih poziva za članstvo poduzetnika i obrtnika u virtualnom inkubatoru. Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama dvaju Gradova te Općine i službenoj stranici projekta www.investinlog.com.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

adminDeveti sastanak zajedničkog upravljačkog tima za implementaciju projekta „Invest in LOG
pročitajte više...

Osmi sastanak zajedničkog upravljačkog tima za implementaciju projekta „Invest in LOG“

U Orašju je, u prostorijama Centra za poduzetništvo Općine Orašje, održan osmi sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG.

Članovi Tima aktivno su raspravljali o aktivnostima projekta, podjelama zaduženja i obavezama, dinamici izvođenja aktivnosti, te vremenu neophodnom za pojedine aktivnosti. Inicijalno je dogovoreno održavanje drugog sastanka PAB-a odnosno Zajedničkog Savjetodavnog odbora projekta tijekom rujna ove godine, a na kojem će biti prezentirane dosadašnje završene aktivnosti i ostvareni rezultati projekta. U pripremi su i javni pozivi za edukaciju malih i srednjih poduzetnika i obrtnika nakon kojih će za minimalno 40 prijavljenih kandidata u Orašju, Lipiku i Garešnici biti održani ciklusi edukativnih radionica tijekom listopada i studenog. Teme edukacija bit će: pristup međunarodnim tržištima, marketing u malom i srednjem poduzetništvu, međunarodni standardi, cost-benefit analiza i europski programi i fondovi. Projektni partneri iz Garešnice informirali su prisutne kako je javna nabava za izvođača izrade zajedničkog prekograničnog virtualnog inkubatora pri kraju, te će se kroz nekoliko dana izvršiti otvaranje ponuda i odabir ponuđača s kojim bi do kraja ovog izvještajnog perioda trebao biti potpisan ugovor.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

adminOsmi sastanak zajedničkog upravljačkog tima za implementaciju projekta „Invest in LOG“
pročitajte više...

Održan 7. sastanak PMT-a

Glavna tema sastanka bila je priprema projektnog zadatka za pokretanje postupka javne nabave za pružanje usluga izrade zajedničkog virtualnog inkubatora – virtualne platforme prekograničnog partnerskog područja Lipik, Orašje, Garešnica.

Svrha zajedničkog virtualnog inkubatora je umrežavanje poduzetnika i obrtnika iz prekograničnog područja Lipik, Orašje i Garešnica. Raspravljalo se o sadržaju web stranice i njezinim karakteristikama. Sastankom je zaključeno da će virtualni inkubator sadržavati sljedeće:

 • Sadržavati će zajedničku bazu podataka o poduzetnicima (naziv tvrtke, kontakt, djelatnost, adresu, kratak opis sa slikama koje najbliže opisuju poslovanje tvrtke)
 • Baza podataka će se moći pretraživati po djelatnosti, imenu i lokaciji
 • Za domenu stranice i VPS je zadužena LRA-PCG
 • U sklopu stranice će biti napravljen forum za pitanja i razmjena iskustva u prekograničnom području
 • Na stranici će biti postavljeni priručnici, pravilnici i vodiči za ulaganje u Lipik, Orašje i Garešnica
 • Putem stranice će se održavati webinari
 • Na stranici će biti definirani uvjeti korištenja virtualnog inkubatora
 • Na stranici će biti obrazac za registraciju i prijavu u sustav virtualnog inkubatora
 • Svim registriranim korisnicima biti će pružene besplatne savjetodavne usluge
 • Omogućena komunikacija među tvrtkama
 • Baza projekata, proizvoda i usluga za potencijalnu suradnju
 • Baza kontakata s opisom tvrtki

U nastavku sastanka projektni partneri su iznesli informacije o stanju dosadašnjih provedenih aktivnosti vezano uz virtualnu šetnju poduzetničkih zona i promo filmova koji će se nalaziti na web stranici virtualnog inkubatora. Promo film Grada Garešnice je u izradi, Grad Lipik ovu aktivnost još uvijek provodi, dok je Općina Orašje završila izradu promo filma kojim će predstaviti svoje investicijske potencijale.

adminOdržan 7. sastanak PMT-a
pročitajte više...

Održan 6. sastanak PMT-a u Orašju

U Orašju je, u zgradi Općine, održan šesti sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG. Uz članove Tima, sastanku su nazočili općinski načelnik Stanko Vincetić i gradonačelnik Grada Garešnice Josip Bilandžija. Teme održanog sastanka bile su razmjena informacija o provedenim postupcima javnih nabavki, stanje provedenih aktivnosti temeljem sklopljenih ugovora vezanih za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji objekata poduzetničkih potpornih institucija, nabave bilborda poslovnih zona i digitalnih bilborda za promociju MSP-a, nabave namještaja, te virtualnih šetnji poduzetničkih zona i promotivnih filmova sva tri grada. Grad Garešnica je, nakon rekonstrukcije i opremanja objekta bivšeg prekršajnog suda, dobio novu poduzetničku potpornu instituciju – Poduzetnički inkubator Garešnica kojom će poduzetnicima biti na raspolaganju pet novouređenih ureda s kompletnom uredskom i informatičkom opremom, te dvorana za sastanke i čajna kuhinja. Svoja vrata garešničkim poduzetnicima-početnicima inkubator će otvoriti u lipnju. U Lipiku su završeni građevinski radovi na rekonstrukciji objekta Osnovne škole u Donjem Čagliću, a u idućem periodu uslijedit će i potpuno opremanje uredskom i informatičkom opremom, tako da će i Grad Lipik biti u mogućnosti ponuditi poduzetnicima početnicima moderno i kvalitetno opremljene poslovne prostore u sklopu svog poduzetničkog inkubatora. U Općini Orašje započeli su radovi na rekonstrukciji objekta Centra za poduzetništvo Općine Orašje koji podrazumijevaju postavljanje solarnih i fotonaponskih panela čime će biti ostvarene značajne financijske uštede u vidu smanjenja troškova električne energije, zagrijavanja i potrošnje tople vode za postojeće i buduće stanare poslovnog inkubatora Orašje.

Grad Lipik je u završnoj fazi pripreme materijala za Investicijske vodiče sva tri grada, kao i vodiča za izvoznike, te će do kraja lipnja biti tiskani i spremni za diseminaciju. U Općini Orašje i Gradu Garešnici na najfrekventnijim lokacijama postavljeni su bilbordi za promociju poduzetničkih zona i promociju malih i srednjih poduzetnika, dok su u gradu Lipiku ovi radovi u završnoj fazi. Općina Orašje završila je i sve aktivnosti vezane za pripremu virtualne šetnje i promo filma općine Orašje koji će u narednim danima biti postavljeni na web stranice Općine Orašje i Centra za poduzetništvo Općine Orašje, te će na taj način i šira javnost biti upoznata sa uvjetima i prednostima investiranja u Poduzetničku zonu Dusine, kao i proizvodima i uslugama koje nude lokalni poduzetnici. Završetak ovih aktivnosti u Garešnici i Lipiku očekuju se krajem lipnja. Vezano za virtualni inkubator, dogovoreno je da će članovi zajedničkog upravljačkog tima održati radni sastanak u Garešnici gdje će detaljno razraditi projektni zadatak za postupak javne nabavke za ugovaranje usluge izrade zajedničkog virtualnog inkubatora odnosne zajedničke prekogranične virtualne platforme.

U nastavku sastanka s općinskim načelnikom Stankom Vincetićem i gradonačelnikom Josipom Bilandžijom, raspravljalo se i o novim projektnim prijedlozima vezanim za predstojeći prekogranični poziv HR – BiH – CG, gdje će ova tri grada ponovno zajednički aplicirati kao projektni partneri.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Investin LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

adminOdržan 6. sastanak PMT-a u Orašju
pročitajte više...

5. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG

Dana 26.3.2018. održan je 5. sastanak Tima za implementaciju u gradskoj upravi Grada Lipika. Projektni partneri su iznesli informacije o provedenim postupcima nabave te o stanju provedenih aktivnosti temeljem sklopljenih ugovora vezano za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji objekata PPI, nabave billboarda poslovnih zona i digitalnih billboarda za promociju MSP-a, nabave namještaja te virtualnih šetnji poduzetničkih zona  i promo filmova sva tri grada. Uslijedila je rasprava o aktivnostima i ulogama, podjelama zaduženja i obavezama,  dinamici izvođenja aktivnosti, vremenu neophodnom za pojedine aktivnosti i sl.

admin5. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG
pročitajte više...

Sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbor Projekta “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – „Invest in LOG“

Dana 21.2.2018. održao se u Garešnici sastanak PAB-a kojeg su otvorili Josip Bilandžija, gradonačelnik Grada Garešnice i Stanko Vincetić, načelnik Općine Orašje koji su pozdravili sve prisutne i izrazili zadovoljstvo na uspostavljenoj prekograničnoj suradnji i zajedničkom sudjelovanju u ovome projektu.

Voditelj Projekta, Boris Jurić, na početku svoje prezentacije ukratko je upoznao članove PAB-a sa  EU programom prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.- 2020, u okviru kojeg je i odobreno financiranje zajedničkog projekta.

Uslijedilo je predstavljanja aktivnosti i rezultata projekta u dosadašnjem periodu implementacije tj. za prvih šest mjeseci Projekta.

Do sada su u potpunosti završene aktivnosti na uspostavljanju Zajedničkog upravljačkog tima projekta kojeg čine predstavnici svih partnerskih institucija uključenih u ovaj projekt i čiji je zadatak osigurati pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti, ostvarivanje očekivanih rezultata i ciljeva projekta tj. njegovu uspješnu provedbu i završetak.

adminSastanak Zajedničkog savjetodavnog odbor Projekta “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – „Invest in LOG“
pročitajte više...

4. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG

Dana 19.01.2018. u Orašju u Centru za poduzetništvo je održan 4. sastanak Zajedničkog upravljačkog tima.

Na sastanku je utvrđeno da su sva tri partnera pripremila prijedlog Edukativnog programa usavršavanja poslovnih znanja i vještina sukladno kojem će se provoditi edukacija djelatnika poduzetničkih potpornih institucija, a u konačnici i 40 malih i srednjih poduzetnika prekograničnog partnerskog područja. Program obuhvaća pet tematskih cjelina: marketing u malom i srednjem poduzetništvu, pristup međunarodnim tržištima, C&B analiza, međunarodni standardi u poslovanju, EU fondovi.

Također, raspravljano je i o uspostavljanju Zajedničke platforme za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području u smislu uključivanja javnih i drugih relevantnih institucija s ciljem izrade zajedničkog Akcijskog plana za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Lipik i Garešnica).

admin4. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG
pročitajte više...

Četvrti sastanak Zajedničkog upravljačkog tima

U Orašju, dana 19. 1.2018. održan je 4. projektni sastanak u okviru projekta Invest in Lipik, Orašje & Garešnica (Invest in LOG), koji se financira iz Programa INTERREG – IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro, s ciljem razvoja poduzetništva u prekograničnom području. Radionici su prisustvovali svi članovi zajedničkog projektnog tima.

adminČetvrti sastanak Zajedničkog upravljačkog tima
pročitajte više...

3. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG

Dana 10.11.2017. je održan sastanak Implementacijskog tima u Lipiku u prostorijama Male vijećnice Grada Lipika. Utvrđeno je da su svi Partneri na vrijeme poslali Izvještaje o napretku vezanom za 1. period te je dogovoreno da će se izvršiti interna evaluacija i vrednovanje provedenih aktivnosti za prvih 6 mjeseci provedbe projekta te će se dostaviti vodećem partneru.

Isto tako, prezentiran je cjelokupan Plan aktivnosti projekta sa posebnim fokusom na predstojeću provedbu aktivnosti planiranih u drugom periodu trajanja projekta (4. do 6. mjeseca trajanja projekta). Uslijedila je rasprava o aktivnostima i ulogama, podjelama zaduženja i obavezama,  dinamici izvođenja aktivnosti, vremenu neophodnom za pojedine aktivnosti i sl.

admin3. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG
pročitajte više...