NABAVA REKLAMNIH PANOA

Završena nabava tri panoa ( LED display, totem i jumbo plakat) u okviru projekta „Investirajte u Lipik, Orašje i Garešnicu“ koji se provodi unutar Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Led display je postavljen ispred Poduzetničkog inkubatora Garešnica na adresi Andrije Lustiga Dade 22, Garešnica, jumbo plakat na ulazu u Poduzetničku zonu Kapelica i totem na ulazu u Zonu gospodarskih djelatnosti – Jug. Postavljeni panoi nalaze se na lokaciji visoke frekvencije prometa s ciljem promocije PPI-a te malih i srednjih poduzetnika.

adminNABAVA REKLAMNIH PANOA
pročitajte više...

Održan okrugli stol: Internacionalizacija malog i srednjeg poduzetništva

U okviru implementacije Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG koji financira Europska unija, a provodi Općina Orašje zajedno sa partnerima Gradom Lipikom i Poduzetničkim centrom Garešnica, Općina Orašje organizirala je okrugli stol na temu: „Internacionalizacija malog i srednjeg poduzetništva“.

Okrugli stol održan je u prostorijama Centra za poduzetništvo Općine Orašje uz nazočnost predstavnika javnih institucija relevantnih za razvoj poduzetništva na području općine Orašje i Županije Posavske: Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja ŽP, Službe za upošljavanje ŽP, Centra za poduzetništvo Općine Orašje, Gospodarske komore ŽP, te predstavnika poduzeća izvoznika s područja općine Orašje.

Sastanak je otvorio načelnik općine Orašje Stanko Vincetić, a moderirao je angažirani ekspert  za poslovno upravljanje Nevzet Sefo iz Regionalne agencije za razvoj REDAH iz Mostara.

Cilj okruglog stola bio je identificirati najvažnije faktore utjecaja i barijere koje utječu na izlazak malih i srednjih poduzeća na inozemna tržišta u svrhu kreiranja zajedničkog Akcijskog plana za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva koji bi omogućio stvaranje poticajnih uvjeta za uspješnu internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzeća.

adminOdržan okrugli stol: Internacionalizacija malog i srednjeg poduzetništva
pročitajte više...

Potpisan Memorandum o razumijevanju i suradnji u Lipiku

Potpisan Memorandum o razumijevanju i suradnji u sklopu Projekta “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG te je uspostavljena i Zajednička platforma za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Lipik, Orašje i Garešnica). Zadaci članova platforme su:

  • sudjelovanje u pripremi zajedničkog Akcijskog plana za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Lipik, Orašje i Garešnica),
  • iniciranje aktivnosti na uspostavi suradnje između Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta i eksternih zainteresiranih strana (građana, poslovnog sektora, domaćih i međunarodnih organizacija i institucija),
  • aktivno sudjelovanje na organiziranim okruglim stolovima u Lipiku, Orašju i Garešnici u svrhu identificiranja ključnih barijera internacionalizacije MSP-a i zajedničkih potreba izvoznika u prekograničnom partnerskom području,
  • sudjelovanje na organiziranim događanjima u BiH i HR vezanim za implementaciju Projekta,
  • sudjelovanje u aktivnostima vezanim za promociju rezultata Projekta,
  • drugi poslovi u okvirima zakonske nadležnosti potpisnika.

adminPotpisan Memorandum o razumijevanju i suradnji u Lipiku
pročitajte više...

Okrugli stol održan 23.02.2018

U sklopu provedbe projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG održan  je Okrugli stol pod nazivom “Internacionalizacija malog i srednjeg poduzetništva“.

Moderator susreta bio je Nevzet Sefo, vanjski stručnjak angažiran od Općine Orašje koji je zadužen za izradu Akcijskog plana za internacionalizaciju poduzetništva u prekograničnom području, a sudionici okruglog stola bili su Daniela Belak, direktorica TZ Sjeverna Moslavina, Vlatka Kezele Tokić voditeljica ispostave Garešnica, Područnog ureda Bjelovar, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Kata Kapelac predsjednica Udruženja obrtnika Grada Garešnica, Mario Ferić direktor Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije te predstavnici privatnih poduzeća koja su relevantna za razvoj poduzetništva u prekograničnom partnerskom području.

Tema Okruglog stola bila je  „Internacionalizacija malog i srednjeg poduzetništva“  čiji je cilj identificirati najvažnije faktore utjecaja i barijere koje utječu na izlazak malih i srednjih poduzetnika na inozemna tržišta u svrhu kreiranja zajedničkog Akcijskog plana koji bi omogućio stvaranje poticajnih uvjeta za njihovu uspješnu internacionalizaciju poslovanja.

adminOkrugli stol održan 23.02.2018
pročitajte više...

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG: Akcijski plan za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Lipik, Orašje i Garešnica)

Akcijski plan za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Lipik, Orašje i Garešnica) 2018. – 2019. godine  izrađen je u okviru Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG koji se implementira u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

Riječ je o dokumentu čija je svrha identificirati najvažnije faktore utjecaja i barijere koje utječu na izlazak malih i srednjih poduzeća u prekograničnom partnerskom području na inozemna tržišta, te na jednom mjestu na sustavan i pregledan način prikazati aktivnosti i mjere kojima partnerske jedinice lokalne samouprave mogu doprinijeti podršci domaćim izvoznicima i pospješiti plasman njihovih proizvoda i usluga na inozemna tržišta.

Analiza stanja i kretanja izvoza BiH i RH pokazala je da je jedan od glavnih problema internacionalizacije MSP  ograničen kapacitet istraživanja inozemnih tržišta što je posljedica nedostatka menadžerskih vještina i znanja, odnosno nedostatka potrebnog upravljačkog znanja o internacionalizaciji. Međutim, postoje još mnoge prepreke kao što su nedostatak kapaciteta proizvodnje za inozemna tržišta,te nedostatak obrtnog kapitala (nedostatak povoljnog novca) za financiranje izvoza. Jedna od najistaknutijih prepreka prema provedenom istraživanju je i zahtjevna „papirologija“, odnosno birokratske procedure kojih mala i srednja poduzeća najčešće nisu svjesna prilikom izlaska na strana tržišta. Zakoni i propisi koji vrijede na nacionalnim tržištima, uglavnom ne vrijede na regionalnim i svjetskim, te dolazi do problema u međunarodnom poslovanju. Često se događa da poduzeća nemaju odgovarajuće informacije sa stranih tržišta te im je potrebna pomoć pri pronalaženju i identifikaciji poslovnih partnera. Mnogi mali i srednji poduzetnici unatoč svim navedenim preprekama izlaze na međunarodna tržišta nedovoljno pripremljeni, što negativno utječe na njihovo buduće poslovanje.

Sve navedeno je ukazalo na potrebu izrade Akcijskog plana za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Lipik, Orašje i Garešnica) kojim će se dati smjernice u planiranju aktivnosti u cilju značajnije internacionalizacije poslovanja poduzetnika sa ovog područja.

Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području .

Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

Akcijski plan za internacionalizaciju MSPa

MuO Platforma za internacionalizaciju

adminProjekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG: Akcijski plan za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Lipik, Orašje i Garešnica)
pročitajte više...