Promocija „Poduzetničke zone Lipik II“ i malih i srednjih poduzetnika Grada Lipika

Na najfrekventnijim lokacijama u gradu Lipiku, na južnom i  zapadnom ulazu u Lipik, postavljen je po jedan statični reklamni pano za promociju „Poduzetničke zone Lipik II“. U reciklažno dvorište je smješten digitalni billboard za promociju malih i srednjih poduzetnika sa područja Grada Lipika, a sve u sklopu projekta Invest in LOG.

Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području.

Nepostojanje sustavne i kvalitetne domaće i međunarodne promocije lokacija za investiranje, posebno poduzetničkih zona, ali i malih i srednjih poduzetnika, jedan je od glavnih zajedničkih problema partnerskog prekograničnog područja Orašje, Lipik i Garešnica. To znatno otežava privlačenje domaćih i stranih investitora i predstavljanje razvojnih potencijala ovih područja. Kako bi doprinijeli rješavanju ovog problema kroz projekt „Invest in Lipik, Orašje i Garešnica“ predviđeno je kreiranje seta inovativnog marketinškog i promocijskog materijala za privlačenje investitora poput promotivnih videa gradova, virtualne šetnje kroz poduzetničke zone, investicijskih vodiča gradova, vodiča za izvoznike i dr.

 

adminPromocija „Poduzetničke zone Lipik II“ i malih i srednjih poduzetnika Grada Lipika
pročitajte više...

Promocija „Poduzetničke zone Dusine“ Orašje i malih i srednjih poduzetnika općine Orašje

Na najfrekventnijim lokacijama u gradu Orašju postavljena su dva statična bilborda za promociju „Poduzetničke zone Dusine“ Orašje, te jedan digitalni bilbord za promociju malih i srednjih poduzetnika sa područja općine Orašje,

a sve u sklopu projekta Invest in LOG. Nepostojanje sustavne i kvalitetne domaće i međunarodne promocije lokacija za investiranje, posebno poduzetničkih zona, ali i malih i srednjih poduzetnika, jedan je od glavnih zajedničkih problema partnerskog prekograničnog područja Orašje, Lipik i Garešnica. To znatno otežava privlačenje domaćih i stranih investitora i predstavljanje razvojnih potencijala ovih područja. Kako bi doprinijeli rješavanju ovog problema kroz projekt „Invest in Lipik, Orašje i Garešnica“ predviđeno je kreiranje seta inovativnog marketinškog i promocijskog materijala za privlačenje investitora poput promo videa gradova, virtualne šetnje kroz poduzetničke zone, investicijskih vodiča gradova, vodiča za izvoznike što će biti riješeno postavljanjem bilborda.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje i Garešnica“ – Invest in LOG“ najvećim dijelom financira EU (85 % vrijednosti Projekta), dok preostali iznos (15 % vrijednosti Projekta) zajednički sufinanciraju i provode Općina Orašje kao njegov nositelj, te Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica kao partneri. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 731.906,95 EUR-a. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području.

adminPromocija „Poduzetničke zone Dusine“ Orašje i malih i srednjih poduzetnika općine Orašje
pročitajte više...