U Orašju održan 15. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG

Projektni partneri su međusobno razmijenili informacije o tijeku tekućih projektnih aktivnosti, te se usuglasili da se iste odvijaju prema planu projektnih aktivnosti, kao i da su sve financijske obveze uredno izvršene, te da se monitoring i interna evaluacija kontinuirano provode.

Grad Lipik proveo je sve aktivnosti vezane za organizaciju završne konferencije Projekta koja će se održati u Lipiku, dana 25.10.2019. godine.

Sto se tiče događanja „Tjedan otvorenih vrata“ poduzetnički potpornih institucija, projektni partneri Općina Orašje i Grad Lipik organizirale su iste u mjesecu rujnu, te je u Orašju na ovom događanju sudjelovalo 100-tinjak posjetitelja, a u Lipiku 50.

adminU Orašju održan 15. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG