13 sastanak PMT-a

Glavna tema sastanka bila je organizacija „Međunarodnog sajma poduzetništva Garešnica“ – MSP 2019. – Garešnica. Organizator sajma je LRA-PCG d.o.o.,  uz sudjelovanje projektnih partnera. Sajam će se održati u razdoblju od 13. do 15. rujna 2019. godine u prostoru Gradske tržnice u Garešnici. Sudjelovanje na sajmu biti će osigurano za minimalno 30 poduzetnika izlagača sa područja grada Garešnica, općine Orašje i grada Lipika.

admin13 sastanak PMT-a