Održan 2. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora projekta Invest in Lipik, Orašje & Grešnica- INVEST IN LOG

U Orašju je, u prostorijama Općine Orašje, održan drugi sastanak Projekta Zajedničkog savjetodavnog odbora „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG. Sastanak su otvorili Stanko Vincetić, načelnik Općine Orašje,

Josip Bilandžija, gradonačelnik Grada Garešnice i Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika koji su pozdravili sve prisutne i izrazili zadovoljstvo na uspostavljenoj prekograničnoj suradnji i zajedničkom sudjelovanju u ovome projektu.

Voditelj Projekta Boris Jurić, tijekom svoje prezentacije, predstavio je prisutnim članovima PAB-a i PMT-a, implementirane aktivnosti i ostvarene rezultata projekta u dosadašnjem periodu implementacije sa posebnim fokusom na posljednjih šest mjeseci provedbe Projekta odnosno u periodu od 01.04. do 01.10.2018. godine. U tom periodu održana su tri sastanka Zajedničkog upravljačkog tima projekta kojeg čine predstavnici svih partnerskih institucija uključenih u ovaj projekt i čiji je zadatak osigurati pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti, ostvarivanje očekivanih rezultata i ciljeva projekta tj. njegovu uspješnu provedbu i završetak.

Radni paket 3 ukupne vrijednosti od 207.000,00 EUR-a podrazumijeva rekonstrukciju i opremanje tri poduzetničke potporne institucije u partnerskim gradovima. U Garešnici je u završeno obnavljanje i opremanje poduzetničkog inkubatora i poduzetničkog centra, te je preostala još objava javnog poziva za male i srednje poduzetnike i obrtnike kojima će poslovni prostori poduzetničkog inkubatora biti dodijeljeni na korištenje pod povoljnim uvjetima. U Lipiku su završeni radovi na rekonstrukciji i opremanju njihovog inkubatora u Donjem Čagliću, a slijedi i njegovo opremanje. U Orašju su na zgradu Centra za poduzetništvo Općine Orašje postavljeni i stavljeni u funkciju solarni paneli i novi ekonomičniji i energetski efikasniji klimatski uređaji, što znači da su u potpunosti okončani svi planirani radovi.

U ovom izvještajnom razdoblju pripremljen je Program obuke za unaprjeđenje poslovnih znanja i vještina djelatnika poduzetničkih potpornih institucija. Po navedenom programu održan je i ciklus edukativnih radionica u sva tri grada. Program je pohađalo i uspješno završilo 12 uposlenika poduzetničkih potpornih institucija sva tri grada, kojima su na njegovom završetku dodijeljeni i odgovarajući certifikati. Naredni korak je organiziranje edukativnih radionica za male i srednje poduzetnike i obrtnike u partnerskom području. Općina Orašje i Grad Lipik već su pokrenuli proceduru javnog poziva za odabir polaznika Programa, dok će u Garešnici ova aktivnost biti pokrenuta u idućem izvještajnom periodu.

Također, u ovom periodu organizirana i studijska posjeta Dubrovniku, gdje su članovi PMT-a posjetili Centar za poduzetništvo u Dubrovniku i Virtualni inkubator, te stečena znanja i iskustva primijenili kod pripreme zajedničkog virtualnog inkubatora prekograničnog područja. Ugovor o izradi virtualnog inkubatora je potpisan, a trebao bi biti realiziran do kraja listopada,

Sva tri grada pripremila su i investicijske vodiče, te smjernice za izvoznike, a njihovo tiskanje biti će završeno do kraja rujna. Što se tiče ostalog inovativnog marketinško – promotivnog materijala: virtualne šetnje kroz njihove poduzetničke zone i promo filmova, Općina Orašje završila je ove aktivnosti, tj. virtualna šetnja stavljena je u funkciju, a promo film spreman za prikazivanje. U Garešnici i Lipiku ove aktivnosti su još uvijek u tijeku. Nadalje, na frekventnim lokacijama u sva tri grada postavljeni su digitalni i statični bilbordi za besplatnu promociju poduzetničkih zona, te malih i srednjih poduzeća i obrta.

Vezano za radni paket 4. u prethodnom izvještajnom periodu uspostavljena je Zajednička platforma za internacionalizaciju MSP-a prekograničnog partnerskog područja (Orašje, Lipik, Garešnica) kroz potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i suradnji. U ovom periodu održana su tri okrugla stola sa predstavnicima javnih tijela i poduzetnika izvoznika, te je pripremljen i javno objavljen Akcijski plan za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva.

U nastavku prezentacije, sažeto su predstavljene aktivnosti koje slijede u idućim periodima implementacije Projekta, organiziranje gospodarskih sajmova u Garešnici i Orašju, održavanje događanja: Tjedni otvorenih vrata“ u sva tri grada itd.

Polazeći od dosadašnje uspješne suradnje, sva tri gradonačelnika/načelnika potvrdili su svoju spremnost da nastave suradnju i na predstojećem 2. Pozivu prekogranične suradnje HR- BiH- CG i to u oblasti turizma i socijalne zaštite.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

adminOdržan 2. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora projekta Invest in Lipik, Orašje & Grešnica- INVEST IN LOG
pročitajte više...

Deveti sastanak zajedničkog upravljačkog tima za implementaciju projekta „Invest in LOG

U Lipiku je, u prostorijama Male vijećnice Grada Lipika, održan deveti sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG. Članovi Tima aktivno su raspravljali o aktivnostima projekta, podjelama zaduženja i obavezama, dinamici izvođenja aktivnosti, te vremenu neophodnom za pojedine aktivnosti.  Glavna tema sastanka bila je organizacija edukativnih radionica za mala i srednja poduzeća i obrtnike sa prekograničnog područja. Naime, zaposlenici potpornih institucija će stečena znanja sa edukacija tj. provedenog edukativnog programa usavršavanja poslovnih znanja i vještina  na kojem se obuhvatilo pet različitih modula (pristup međunarodnim tržištima, marketing u malom i srednjem poduzetništvu, međunarodni standardi, cost-benefit analiza i europski programi i fondovi) prenijeti poduzetnicima/poduzetnicama i obrtnicima/obrtnicama sa prekograničnog područja. Prijavio se velik broj poduzetnika i obrtnika sa prekograničnog područja te će sve edukacije biti odrađene do kraja periodnog razdoblja tj. do 31.03.2019.

Projektni partneri iz Garešnice informirali su prisutne u vezi završetka uspostavljanja zajedničkog virtualnog inkubatora prekograničnog područja i umrežavanja poduzetnika i obrtnika sa područja  Lipika, Orašja i Garešnice. Kroz idućih nekoliko dana započeti će se sa pripremanjem i objavom javnih poziva za članstvo poduzetnika i obrtnika u virtualnom inkubatoru. Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama dvaju Gradova te Općine i službenoj stranici projekta www.investinlog.com.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

adminDeveti sastanak zajedničkog upravljačkog tima za implementaciju projekta „Invest in LOG
pročitajte više...

Osmi sastanak zajedničkog upravljačkog tima za implementaciju projekta „Invest in LOG“

U Orašju je, u prostorijama Centra za poduzetništvo Općine Orašje, održan osmi sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG.

Članovi Tima aktivno su raspravljali o aktivnostima projekta, podjelama zaduženja i obavezama, dinamici izvođenja aktivnosti, te vremenu neophodnom za pojedine aktivnosti. Inicijalno je dogovoreno održavanje drugog sastanka PAB-a odnosno Zajedničkog Savjetodavnog odbora projekta tijekom rujna ove godine, a na kojem će biti prezentirane dosadašnje završene aktivnosti i ostvareni rezultati projekta. U pripremi su i javni pozivi za edukaciju malih i srednjih poduzetnika i obrtnika nakon kojih će za minimalno 40 prijavljenih kandidata u Orašju, Lipiku i Garešnici biti održani ciklusi edukativnih radionica tijekom listopada i studenog. Teme edukacija bit će: pristup međunarodnim tržištima, marketing u malom i srednjem poduzetništvu, međunarodni standardi, cost-benefit analiza i europski programi i fondovi. Projektni partneri iz Garešnice informirali su prisutne kako je javna nabava za izvođača izrade zajedničkog prekograničnog virtualnog inkubatora pri kraju, te će se kroz nekoliko dana izvršiti otvaranje ponuda i odabir ponuđača s kojim bi do kraja ovog izvještajnog perioda trebao biti potpisan ugovor.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

adminOsmi sastanak zajedničkog upravljačkog tima za implementaciju projekta „Invest in LOG“
pročitajte više...

Marketinški i promotivni materijali za privlačenje investitora

 

U sklopu Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG završene su sve aktivnosti na pripremanju seta inovativnog marketinškog i promocijskog materijala općine Orašje. Tako su na frekventnim lokacijama

u gradu Orašju postavljena dva jumbo bilboarda „Poduzetničke zone Dusine Orašje“, te jedan digitalni bilboard za promociju malih i srednjih poduzeća sa područja općine Orašje. Također, izrađen je i promo video razvojnih potencijala općine, kao i virtualna šetnja kroz „Poduzetničku zone Dusine Orašje“, te vodič za izvoznike i investicijski vodič općine Orašje. Virtualna šetnja poduzetničke zone može se vidjeti na službenoj web stranici Centra za poduzetništvo Općine Orašje (www.cp-orasje.ba), gdje se također mogu dobiti i vodiči za izvoznike, kao i investicijski vodiči. Cilj pripreme ovih materijala je povećanje informiranosti investitora o mogućnostima ulaganja u općinu Orašje, te će isti biti prikazivani i distribuirani na svim značajnim gospodarskim događanjima u zemlji i inozemstvu.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

adminMarketinški i promotivni materijali za privlačenje investitora
pročitajte više...