Promocija „Poduzetničke zone Lipik II“ i malih i srednjih poduzetnika Grada Lipika

Na najfrekventnijim lokacijama u gradu Lipiku, na južnom i  zapadnom ulazu u Lipik, postavljen je po jedan statični reklamni pano za promociju „Poduzetničke zone Lipik II“. U reciklažno dvorište je smješten digitalni billboard za promociju malih i srednjih poduzetnika sa područja Grada Lipika, a sve u sklopu projekta Invest in LOG.

Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području.

Nepostojanje sustavne i kvalitetne domaće i međunarodne promocije lokacija za investiranje, posebno poduzetničkih zona, ali i malih i srednjih poduzetnika, jedan je od glavnih zajedničkih problema partnerskog prekograničnog područja Orašje, Lipik i Garešnica. To znatno otežava privlačenje domaćih i stranih investitora i predstavljanje razvojnih potencijala ovih područja. Kako bi doprinijeli rješavanju ovog problema kroz projekt „Invest in Lipik, Orašje i Garešnica“ predviđeno je kreiranje seta inovativnog marketinškog i promocijskog materijala za privlačenje investitora poput promotivnih videa gradova, virtualne šetnje kroz poduzetničke zone, investicijskih vodiča gradova, vodiča za izvoznike i dr.

 

adminPromocija „Poduzetničke zone Lipik II“ i malih i srednjih poduzetnika Grada Lipika