Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG: Akcijski plan za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Lipik, Orašje i Garešnica)

Akcijski plan za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Lipik, Orašje i Garešnica) 2018. – 2019. godine  izrađen je u okviru Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG koji se implementira u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

Riječ je o dokumentu čija je svrha identificirati najvažnije faktore utjecaja i barijere koje utječu na izlazak malih i srednjih poduzeća u prekograničnom partnerskom području na inozemna tržišta, te na jednom mjestu na sustavan i pregledan način prikazati aktivnosti i mjere kojima partnerske jedinice lokalne samouprave mogu doprinijeti podršci domaćim izvoznicima i pospješiti plasman njihovih proizvoda i usluga na inozemna tržišta.

Analiza stanja i kretanja izvoza BiH i RH pokazala je da je jedan od glavnih problema internacionalizacije MSP  ograničen kapacitet istraživanja inozemnih tržišta što je posljedica nedostatka menadžerskih vještina i znanja, odnosno nedostatka potrebnog upravljačkog znanja o internacionalizaciji. Međutim, postoje još mnoge prepreke kao što su nedostatak kapaciteta proizvodnje za inozemna tržišta,te nedostatak obrtnog kapitala (nedostatak povoljnog novca) za financiranje izvoza. Jedna od najistaknutijih prepreka prema provedenom istraživanju je i zahtjevna „papirologija“, odnosno birokratske procedure kojih mala i srednja poduzeća najčešće nisu svjesna prilikom izlaska na strana tržišta. Zakoni i propisi koji vrijede na nacionalnim tržištima, uglavnom ne vrijede na regionalnim i svjetskim, te dolazi do problema u međunarodnom poslovanju. Često se događa da poduzeća nemaju odgovarajuće informacije sa stranih tržišta te im je potrebna pomoć pri pronalaženju i identifikaciji poslovnih partnera. Mnogi mali i srednji poduzetnici unatoč svim navedenim preprekama izlaze na međunarodna tržišta nedovoljno pripremljeni, što negativno utječe na njihovo buduće poslovanje.

Sve navedeno je ukazalo na potrebu izrade Akcijskog plana za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Lipik, Orašje i Garešnica) kojim će se dati smjernice u planiranju aktivnosti u cilju značajnije internacionalizacije poslovanja poduzetnika sa ovog područja.

Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području .

Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).

Akcijski plan za internacionalizaciju MSPa

MuO Platforma za internacionalizaciju

adminProjekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG: Akcijski plan za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Lipik, Orašje i Garešnica)