Potpisan Memorandum o razumijevanju i suradnji u Lipiku

Potpisan Memorandum o razumijevanju i suradnji u sklopu Projekta “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG te je uspostavljena i Zajednička platforma za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Lipik, Orašje i Garešnica). Zadaci članova platforme su:

  • sudjelovanje u pripremi zajedničkog Akcijskog plana za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Lipik, Orašje i Garešnica),
  • iniciranje aktivnosti na uspostavi suradnje između Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta i eksternih zainteresiranih strana (građana, poslovnog sektora, domaćih i međunarodnih organizacija i institucija),
  • aktivno sudjelovanje na organiziranim okruglim stolovima u Lipiku, Orašju i Garešnici u svrhu identificiranja ključnih barijera internacionalizacije MSP-a i zajedničkih potreba izvoznika u prekograničnom partnerskom području,
  • sudjelovanje na organiziranim događanjima u BiH i HR vezanim za implementaciju Projekta,
  • sudjelovanje u aktivnostima vezanim za promociju rezultata Projekta,
  • drugi poslovi u okvirima zakonske nadležnosti potpisnika.

adminPotpisan Memorandum o razumijevanju i suradnji u Lipiku