NABAVA REKLAMNIH PANOA

Završena nabava tri panoa ( LED display, totem i jumbo plakat) u okviru projekta „Investirajte u Lipik, Orašje i Garešnicu“ koji se provodi unutar Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Led display je postavljen ispred Poduzetničkog inkubatora Garešnica na adresi Andrije Lustiga Dade 22, Garešnica, jumbo plakat na ulazu u Poduzetničku zonu Kapelica i totem na ulazu u Zonu gospodarskih djelatnosti – Jug. Postavljeni panoi nalaze se na lokaciji visoke frekvencije prometa s ciljem promocije PPI-a te malih i srednjih poduzetnika.

adminNABAVA REKLAMNIH PANOA