4. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG

Dana 19.01.2018. u Orašju u Centru za poduzetništvo je održan 4. sastanak Zajedničkog upravljačkog tima.

Na sastanku je utvrđeno da su sva tri partnera pripremila prijedlog Edukativnog programa usavršavanja poslovnih znanja i vještina sukladno kojem će se provoditi edukacija djelatnika poduzetničkih potpornih institucija, a u konačnici i 40 malih i srednjih poduzetnika prekograničnog partnerskog područja. Program obuhvaća pet tematskih cjelina: marketing u malom i srednjem poduzetništvu, pristup međunarodnim tržištima, C&B analiza, međunarodni standardi u poslovanju, EU fondovi.

Također, raspravljano je i o uspostavljanju Zajedničke platforme za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području u smislu uključivanja javnih i drugih relevantnih institucija s ciljem izrade zajedničkog Akcijskog plana za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Lipik i Garešnica).

admin4. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG
pročitajte više...

Četvrti sastanak Zajedničkog upravljačkog tima

U Orašju, dana 19. 1.2018. održan je 4. projektni sastanak u okviru projekta Invest in Lipik, Orašje & Garešnica (Invest in LOG), koji se financira iz Programa INTERREG – IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro, s ciljem razvoja poduzetništva u prekograničnom području. Radionici su prisustvovali svi članovi zajedničkog projektnog tima.

adminČetvrti sastanak Zajedničkog upravljačkog tima
pročitajte više...