3. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG

Dana 10.11.2017. je održan sastanak Implementacijskog tima u Lipiku u prostorijama Male vijećnice Grada Lipika. Utvrđeno je da su svi Partneri na vrijeme poslali Izvještaje o napretku vezanom za 1. period te je dogovoreno da će se izvršiti interna evaluacija i vrednovanje provedenih aktivnosti za prvih 6 mjeseci provedbe projekta te će se dostaviti vodećem partneru.

Isto tako, prezentiran je cjelokupan Plan aktivnosti projekta sa posebnim fokusom na predstojeću provedbu aktivnosti planiranih u drugom periodu trajanja projekta (4. do 6. mjeseca trajanja projekta). Uslijedila je rasprava o aktivnostima i ulogama, podjelama zaduženja i obavezama,  dinamici izvođenja aktivnosti, vremenu neophodnom za pojedine aktivnosti i sl.

admin3. sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG
pročitajte više...

Treći sastanak Zajedničkog upravljačkog tima

U Lipiku, dana 10.11.2017. održan je 3. projektni sastanak u okviru projekta Invest in Lipik, Orašje & Garešnica (Invest in LOG), koji se financira iz Programa INTERREG – IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro, s ciljem razvoja poduzetništva u prekograničnom području. Radionici su prisustvovali svi članovi zajedničkog projektnog tima.

adminTreći sastanak Zajedničkog upravljačkog tima
pročitajte više...